Rittregler

  • Alle ryttere må betale startavgift og ha gyldig lisens. Deltakerne som ikke har helårslisens kan løse engangslisens.
  • Løype: Er merket med merkeband og sperrebånd og må følges. Det er også satt opp en del skilt, som også må også følges.
  • Rytterne skal holde seg til løypen, ikke ta snarveier, kappe svinger eller ta snarveier for å få tidsfordel
  • Vær oppmerksom på at det også kan være forgjengere som benytter stiene, da løypene går i populære turområder. Vis hensyn!
  • Alle ryttere skal bruke hjelm når de sykler, både opp og ned. Øvrige beskyttelse som hansker, ryggskinne/rustning, kne, albue, rygg er valgfritt men anbefales.
  • Det oppfordres på det aller sterkeste å ha med mobiltelefon med tilstrekkelig batteri, du kan være første person som oppdager en alvorlig skade
  • Man skal være selvforsynt med reservedeler og mat. Alle rittets deltagere skal kjøre med ryggsekk. Innholdet i denne skalminimum være: Mobiltelefon – Slange – Pumpe – Multiverktøy – Førstehjelpspakke
  • Stivett og respekt for natur er grunnleggende elementer for arrangementene både for å bevare fine stier, og for å bevare et godt forhold med lokale interesser. Det er forbudt med forsøpling eller unødig ødeleggelse av stier
  • Bryter man merkebånd må man tilbake i løypa der man brøyt båndet.
  • Mislighold av regler kan føre til tidsstraff eller diskvalifisering basert på alvorlighetsgrad